Begrijpelijk schrijven: in gewonemensentaal

Korte, praktijkgerichte training begrijpelijk schrijven in brieven en beleidnota’s, webteksten en wetsteksten, verslagen en artikelen. Bestemd voor ambtenaren, dienstverleners en iedereen die schrijft voor burgers, cliënten, leden of klanten.

Over wat begrijpelijke taal is, kun je van mening verschillen. Wij menen dat korte zinnen en gewone woorden belangrijke maar niet de enige kenmerken van begrijpelijke taal zijn. Voor effectieve communicatie zijn ook empathie, nuance en respect voor de lezer van belang. Tekstkenmerken die je in de training Begrijpelijk schrijven: in gewonemensentaal oefent naast bondigheid en eenvoud.

Gewonemensentaal

Met gewonemensentaal bedoelen we de verzorgde spreektaal die de media gebruiken. “Een vrachtwagenchauffeur moet begrijpen wat je zegt en de intelligentie van de hoogleraar moet niet beledigd worden”, zoals een NOS-redacteur het onlangs zei. In de training Begrijpelijk schrijven leer je dan ook schrijven zoals een journalist dat kan: in eenvoudige woorden en bondige zinnen, met de kern voorop, vanuit het standpunt van de lezer en op de juiste toon.

Op die manier ben je begrijpelijk, kun je je boodschap nuanceren, de lezer in zijn waarde laten en je tekst bovendien spanning geven. Gewonemensentaal is daarbij toepasbaar in alle tekstsoorten van webtekst tot beleidsadvies. En of je nu in dienst bent van een gemeente, woningcorporatie, verzekeraar of uitvoeringsinstantie, gewonemensentaal begrijpen we allemaal.

De inhoud van de training Begrijpelijk schrijven bestaat uit glasheldere regels om gewonemensentaal te schrijven en duidelijke aanbevelingen voor toon, opbouw en een beter contact met de lezer. Aan bod komen onder meer:

  • eenvoudig, kort en bondig formuleren in woordkeus en zinsbouw;
  • nauwkeurig en voorstelbaar schrijven door actieve werkwoorden, voorbeelden en vergelijkingen;
  • het juiste standpunt kiezen: waarom moet de lezer dit weten? wat kan hij of zij hiermee?
  • een psychologische opbouw: wanneer met een omweg, wanneer met de deur in huis?
  • een klantgerichte toon: hoe houd ik rekening met de standpunten en/of gevoelens van de lezer?
Inschrijven

Werkwijze

Deze regels en aanbevelingen leer je stap voor stap. Je eigen teksten staan centraal en op je herschrijvingen krijg je persoonlijke feedback.

De training Begrijpelijk schrijven heeft sinds 1989 al enkele duizenden ambtenaren en dienstverleners een begrijpelijke, klantvriendelijke schrijfstijl bijgebracht. Nog altijd wordt de formule alom nagevolgd.

“Door de training ben ik een stuk onzekerheid kwijt.”
wijkambtenaar, gemeente Leerdam

“Op mijn bijdragen aan vakbladen hoorde ik nooit iets. Nu kreeg ik opeens vier lezersreacties.”
plv. hoofd Sport en Welzijn, gemeente Zutphen

“Houd de humoristische voorbeelden erin!”
beleidsmedewerker ministerie Infrastructuur en Milieu

Duur:

  • Ten minste 3, zo mogelijk 4 dagdelen, spreiding in overleg.
  • 1 dagdeel als opfriscursus voor wie de complete training al eens heeft gevolgd.

Data:

  • [Nieuwe data inplannen]

Aantal deelnemers per groep:

  • Maximaal 10 personen

Uw investering:

Open inschrijving (twee hele dagen): € 805,- per deelnemer, incl. cursusmap, consumpties, lunches, getuigschrift, 0% BTW.

In company: Een training Begrijpelijk schrijven van drie dagdelen voor tien deelnemers heeft u al in huis voor € 2.500,- incl. alle cursusmaterialen, excl. boeken en reiskosten, 0% BTW.

Deze prijs geldt bij een opdracht voor één of twee groepen. Bij grotere opdrachten valt de prijs al gauw gunstiger uit. Daarnaast beïnvloedt uiteraard de duur van de training (drie, vier of vijf dagdelen) de kosten.

Let op! Het komt een enkele keer voor dat, bijvoorbeeld door computerinstellingen, het niet lukt onderstaand inschrijfformulier te verzenden. U krijgt dan een foutmelding. Neemt u in dat geval a.u.b. contact met ons op: info@bureauzuijdgeest.nl of 06-337 70 874.

Inschrijven


* U ontvangt een bevestiging, aanvullende cursusinformatie en een factuur. Lees voor u zich inschrijft de cursusvoorwaarden.
Print Friendly