Sneller en beter beleid schrijven

Compacte en complete beleidsadviezen helder en overtuigend op papier zetten. Bestemd voor (aankomend) beleidsmedewerkers en politiek adviseurs bij gemeenten, provincies, ministeries, instellingen en bedrijven.

Beleid schrijven

Een beleidsadvies schrijven vereist van de opsteller soms kunst- en vliegwerk. Er is bijvoorbeeld helemaal geen beleid, maar dat moet wel op papier komen. Of het beleid staat al vast; er hoeven alleen nog maar argumenten voor te worden gevonden. Of de politiek wil een ondubbelzinnig advies, maar wil tegelijk nog alle kanten op kunnen.

De praktijk is inderdaad wel eens kafkaïaans. Maar dan hebben we het over de politieke inhoud. Die staat los van de opbouw van de beleidsnotitie. Daarvoor bestaan regels en flexibele tekstschema’s. Ook voor een argumentatie die overtuigt, gelden regels, evenals voor de presentatie. Het helpt aanzienlijk als u die kent.

Inhoud

  • de opdrachtgeving: vragen die u uw opdrachtgever vooraf beslist moet stellen.
  • de centrale vraag. Een voorstel, een beoordeling, een plan van aanpak: wat voor soort tekst precies gaat u produceren?
  • de hoofdstukindeling: Hoe zet u de beleidsnotitie in elkaar? Wat moet erin? Wat kan eruit? Wat komt eerst, wat later, en wat kan beter in een bijlage?
  • het probleem helder definiëren, de doelen en de randvoorden ‘smart’ beschrijven.
  • de argumentatie. Wat drogredenen en wat steekhoudende argumenten zijn.
  • de presentatie: Het gebruik van signaalwoorden, titels, tussenkopjes, tabellen en grafieken.
  • de samenvatting voor op het besluitvormingsformulier en internet.
Inschrijven

Werkwijze

Voorafgaand aan de cursus stuurt u ter beoordeling een eigen beleidstekst in. Onderdelen daarvan ziet u terug in de vorm van oefeningen. De theorie maakt u zich eigen in gevarieerde werkvormen, gericht op de praktijk. In het huiswerk werkt u stap voor stap aan een nieuw beleidsadvies. Uw uitwerking wordt uitvoerig becommentarieerd.

“Zo lang ik P&O’er ben nog niet meegemaakt dat mijn collega’s zo enthousiast over een training waren.”
Ingrid Peek, P&O-adviseur IT&V, Hogeschool van Amsterdam

“Past prima bij de praktijk, goed toepasbaar, blijft goed op het netvlies.”
Marie-Therese Bindels, beleidsmedewerker WIZ, gemeente Kerkrade

“Hele fijne training met tips die je direct kan toepassen op je stukken. Nicole geeft vertrouwen en goede en duidelijke feedback. Schrijven is weer leuk.”
Lieke Steijger, International Policy Officer, Haagse Hogeschool

Duur:

4 of – in overleg – 3 dagdelen.

Data:

  • Donderdag 28 november en 12 december 2019, Amersfoort.

Aantal deelnemers per groep:

  • Maximaal 10 personen

Uw investering:

Open inschrijving: € 950,- per deelnemer, incl. cursusmap, consumpties, lunches, getuigschrift, boek E. Tiggeler. Check je beleidstekst, 0% BTW.

Collega-korting. Schrijf u in voor Sneller en beter beleid schrijven en uw collega mag meedoen voor de halve prijs. Hij/zij betaalt slechts € 475,- , 0% BTW.

Incompany: Een training Sneller en beter beleid schrijven (drie dagdelen, tien deelnemers) op basis van eigen teksten is er al voor € 2.950,- incl. alle cursusmaterialen, excl. boeken en reiskosten, 0% BTW.

Deze prijs geldt bij een opdracht voor één of twee groepen. Bij grotere opdrachten kan het aantal groepen en uiteraard de duur van de training (drie, vier of vijf dagdelen) de prijs gunstig beïnvloeden.

Let op! Het komt een enkele keer voor dat het, bijvoorbeeld door computerinstellingen, niet lukt onderstaand inschrijfformulier te verzenden. U krijgt dan een foutmelding. Neemt u in dat geval a.u.b. contact met ons op: info@bureauzuijdgeest.nl of 06-337 70 874.

Inschrijven
* U ontvangt een bevestiging, aanvullende cursusinformatie en een factuur.
Download de cursusvoorwaarden »

Print Friendly, PDF & Email
Comments are closed.