College- en Raadsvoorstellen Schrijven

Workshop bestemd voor beleidsmedewerkers en raadsadviseurs die college- en raadsvoorstellen schrijven en ervaring hebben in het opstellen van beleidsteksten. Wie deze ervaring mist, bevelen we aan ook de training Sneller en beter beleid schrijven te volgen.

“De raadsleden begrijpen de raadsvoorstellen niet.” Zo formuleerde de gemeente V. het probleem waar veel meer gemeenten mee kampen. Die beperkte kwaliteit van raadsvoorstellen kan een serieus probleem zijn. Want een matig, slecht onderbouwd voorstel is niet rijp voor besluitvorming; het maakt het de raadsleden onmogelijk een afgewogen besluit te nemen.

Voor de matige kwaliteit van raadsvoorstellen zijn allerlei oorzaken aan te wijzen: de politieke context, de veelheid aan doelen en belangen. Maar de belangrijkste is vaak: de opsteller heeft verzuimd in de huid van het college-, resp. raadslid te kruipen.

Juist dit probleem bij raadsvoorstellen schrijven is oplosbaar. Met een goede training, afgestemd op de praktijk in uw gemeente en met de juiste nazorg.

Doel

We leren de deelnemers begrijpelijke en uniforme raadsvoorstellen op te stellen waarin de essentie, alle relevante aspecten en de beslispunten glashelder zijn.

Inhoud

Aan bod komen onder meer:

 • de theorie: de kaderstellende, budgetterende en controlerende rol van de raad;
 • check-up van het format: hoe zit het in elkaar, wat zijn de onderdelen, wat waar in te vullen?
 • de samenvatting compact, compleet én concreet formuleren;
 • het wettelijk kader en de bestuurlijke en maatschappelijke context kort en goed weergeven;
 • (desgewenst) de alternatieven beschrijven en onderbouwen;
 • het raadsvoorstel completeren met de financiële, juridische, communicatieve consequenties en het tijdspad;
 • het raadsvoorstel overzichtelijk maken in één oogopslag.

Werkwijze

Blokjes theorie wisselen we af met opdrachten om je te verplaatsen in college en raad, zelf te ervaren wat een tekst moeilijk of makkelijk maakt, en korte schrijfopdrachten. Opdrachten worden individueel, in tweetallen en in subgroepen gemaakt. De teksten van de deelnemers vormen het lesmateriaal. Raadsvoorstellen schrijven is daarmee een relevante, levendige workshop.

Borging

Borging is belangrijk. We bieden uiteenlopende opvolgingsmogelijkheden. We kunnen schrijfduo’s vormen, begeleiden desgewenst oud-deelnemers met e-mailcoaching en/of trainen leidinggevenden in het begeleiden van concept-voorstellen. Het is ook mogelijk instructies, regels en voorbeelden beschikbaar te maken voor uw intranet.

Na afloop

 • Stellen uw beleidsmedewerkers sneller en beter begrijpelijke, complete en overzichtelijke college- en raadsvoorstellen op;
 • Maken griffier, raadsadviseurs en overige betrokkenen in minder tijd voorstellen rijp voor behandeling in de raad;
 • Kunnen de college- en raadsleden weloverwogen besluiten nemen op basis van begrijpelijke, volledige en overzichtelijke voorstellen.

Cursusleiding

Deze workshop wordt verzorgd door drs. Nancy van Etten en/of drs. Sophie Brons, beiden enthousiasmerende, ter zake kundige trainers met meer dan tien jaar ervaring bij gemeenten, provincies en overige overheden.

Duur:

 • 1 dag of anderhalve dag

Aantal deelnemers per groep:

 • 10 personen

Investering:

In company: Een intensieve workshop Raadsvoorstellen schrijven op basis van eigen teksten is er al voor € 2.025,- per groep van maximaal tien deelnemers, incl. alle voorbereiding, cursusmap, cursusmaterialen, excl. reiskosten, eventuele adviesuren, 21% btw.

Deze prijs geldt bij een opdracht voor de eendaagse training van één of twee groepen. Bij meer groepen en/of drie dagdelen vallen de kosten gunstiger uit.

“Duidelijke uitleg met goede voorbeelden. Goed voorbereide trainingsdagen door de adviezen van ieder te lezen en mee te nemen in de lesstof.”
Patricia Sinselmeijer, P&O-adviseur, gemeente Den Helder

“Trainer was goed op de hoogte, verbaal sterk, realistisch, kritisch.”
Martijn Dijkstra, beleidsmedewerker, gemeente Den Helder

“Goede training met veel handvatten voor de praktijk en daarom erg nuttig.”
Tom van der Liende, medewerker Leefomgeving, gemeente Olst-Wijhe

Vragen of inschrijven?

Klik hier en stuur een bericht of bel direct.

Print Friendly, PDF & Email