“Iets met seks te maken.”

iets met seks te maken Taalniveau B1, oftewel jip-en-janneketaal, is fantastisch om dingen kinderlijk eenvoudig uit te leggen. Dokters, rechters, nerds áltijd om uitleg in jip-en-janneketaal vragen als je hun abracadabra niet snapt! Maar om de grotemensenwereld te beschrijven schiet B1 tekort.

Een mooi voorbeeld levert Jessica Koppers, beheerder Sales & services bij een bank, in de onlangs begonnen LinkedIn-groep Begrijpelijke taal.
In een Aansprakelijkheidsverzekering, waarin wij de door BureauTaal herschreven HEMA-voorwaarden herkennen, las ze: Wat vergoeden we niet? 7.3 Als u iets doet wat met seks te maken heeft of wat daarop lijkt. En is er daardoor schade? Dan betalen we daar niet voor. We betalen ook niet voor de schade als u lid was van een groep en iemand anders uit de groep iets deed wat met seks te maken heeft.

Jessica: Dus: Je bent op weg naar een prostituee en je rijdt een spiegel van iemands auto, dan vergoeden ze niet? Je hebt een onkuise gedachte, je stoot per ongeluk een kaars om en je huis brandt af. Kun je dan naar je geld fluiten? Uiteindelijk denk ik dat je nooit iets vergoed krijgt met zulke voorwaarden.
Klopt, Jessica. Taalniveau B1 is ongeschikt om grotemensenzaken uit te leggen. Dat lukt wel in gewonemensentaal.

Delen met je netwerk?

Plaats een reactie