Hallo, Shakespeare

Niet ‘beste jongens en meisjes’ maar liever ‘hallo allemaal’. Dat is inclusiever. Liever ‘doubleren’ dan ‘blijven zitten’. Want daar kleeft een minder negatieve ondertoon aan. Leerlingen die zich niet jongen of meisje voelen, weten zich dan óók gezien. Dit schrijft scholierenvakbond het LAKS in een taalgids die in april verscheen. 

De actie van het LAKS voor waardevrije woorden sluit aan op een trend. Gevoeligheidslezers kuisten al eerder boeken van Roald Dahl en Agatha Christie van termen die als racistisch, seksistisch of politiek incorrect zouden kunnen overkomen. In de jaren zestig werden arbeiders uit de Middellandse Zeelanden gastarbeiders genoemd. Toen die term als stigmatiserend werd beschouwd, werd die: vreemdelingen, niet-Nederlanders, buitenlanders, nieuwkomers, allochtonen, medelanders, migranten, mensen met een migratieachtergrond.

Maar waardevrije woorden – bestaan die wel? Een roos ruikt net zo zoet als je haar anders noemt, Shakespeare schreef het al. En hun doornen prikken even gemeen als onder welke andere naam dan ook.

Wil je ook geprikkeld worden om frisse woorden en zinnen te vinden voor bekende zaken, de training Creatief tekstschrijven is je kans.

Delen met je netwerk?

Plaats een reactie