Trend: ‘Taalwaarden’

kernwaardenING is integer, eerlijk, verstandig en verantwoordelijk, het VUmc betrokken, zorgvuldig en ambitieus. Althans dit zijn blijkens hun websites hun kernwaarden. Maar waaraan merk je dat?

Een manier om kernwaarden te vertalen naar de praktijk is: ze in je taalgebruik tot uiting  brengen. De Amersfoortse copywriter Angelique van de Horst deed dit al in 2013. Zij vertaalde de kernwaarden van Post.nl. – gedreven, dichtbij en vindingrijk – in “taalwaarden” als  inspirerend, begrijpelijk en betrokken.

Kernwaarden naar taalwaarden vertalen lijkt trend te worden. In offerte-aanvragen wordt tenminste steeds vaker gevraagd om trainingen waarin de medewerkers een schrijfstijl leren die van de kernwaarden is afgeleid.

Een goed voorbeeld is Pento, een netwerk van audiologische centra in Oost- en Noord-Nederland. Pento zocht een trainingsbureau dat de wens om helder te communiceren met hun verwijzers – huisartsen, KNO-artsen, leerkrachten, ouders – kon helpen waarmaken.

Aanvankelijk werd gedacht aan schrijven in eenvoudig Nederlands omdat cliënten soms dyslectisch zijn. Om ook met doorsnee-lezers goed te kunnen communiceren, bleek gewonemensentaal echter een beter idee. De vakkennis van Pento-medewerkers – audiologen, logopedisten, psychologen – is niet altijd uit te drukken in ‘B1’, oftewel jip-en-janneketaal.

Kernwaarden in taalgebruik vertalen vergt improvisatie. Drie van de vijf kernwaarden van Pento – vraaggericht, open, respectvol –  bleken perfect in schrijfwaarden uit te drukken. Twee vielen af en één voegden we toe: overzichtelijk.

Onze trainer/tekstschrijver drs. Nancy van Etten schreef een schrijfwijzer die als basis dient voor korte trainingen, waaraan alle 280 Pento-medewerkers mogen deelnemen. Dit is meer dan Post.nl, ING of VUmc met hun kernwaarden doen. Pento gaat verder.

Delen met je netwerk?

Plaats een reactie